(English description)

De Doe-het-zelf Werkplaats is een werkplaats in Rotterdam waar je zelf aan de slag kunt met materialen en gereedschap. De werkplaats is hoofdzakelijk gericht op het leren repareren van fietsen, maar je kunt bijvoorbeeld ook een huishoudelijk apparaat oplappen. Het gebruik van de werkplaats is gratis, maar donaties zijn altijd welkom om de kosten te dekken!

Hieronder vind je het laatste nieuws over de werkplaats.

maandag 8 juni 2020

New (Temporary) Place of DHZ/ Nieuwe (Tijdelijke) Locatie van DHZWe have a new place! Schout Heynricstraat, 3032 VA Rotterdam

Since March we have been going through a lot, globally and also in our workshop.

After a fire at our neighbour we had to close the workshop temporarily. It then turned out to be a serious damage to the building and we were evicted from our lovely workshop on Burgemeester Roosstraat where we stayed almost 6 years. It is very sad for us all but we would like to keep our activities going on.

Right after the fire epidemic broke out, which affected us all. During this period, protection measures caused delays for removing our stuff out and also finding a new place. Thanks to the efforts of our devoted volunteers, we could transfer all material from the workshop partly to a storage space and a temporary new location.

From this week on, at least until the end of summer, we will be operating from a very nice shed at a park on Banierstraat in Agniesebuurt. We are looking forward to seeing you again.

----------------------------------

Wij zijn verhuisd! Schout Heynricstraat, 3032 VA Rotterdam
Sinds maart hebben we veel meegemaakt, wereldwijd en ook bij onze werkplaats.

Door een brand bij onze buren moesten we de werkplaats tijdelijk sluiten. Het bleek toen een serieuze schade aan het gebouw en we werden verdreven uit onze mooie werkplaats aan de Burgemeester Roosstraat waar we bijna 6 jaar gebleven waren. Het is heel triest voor ons allemaal, maar we willen onze activiteiten graag voortzetten.

Nadat de brandepidemie uitbrak, die ons allemaal trof. Tijdens deze periode veroorzaakten  beschermingsmaatregelen vertraging bij het verwijderen van onze spullen en het vinden van een nieuwe locatie. Dankzij de inzet van onze toegewijde vrijwilligers konden we alle materiaal uit de werkplaats overzetten deels naar een opslagruimte en naar een tijdelijke nieuwe locatie.

Vanaf deze week, in ieder geval tot het einde van de zomer, opereren we vanuit een heel mooie schuur op een park aan Banierstraat in de Agniesebuurt. We kijken ernaar uit u weer te zien.zondag 29 maart 2020

DHZ is temporarily closed/ DHZ is tijdelijk gesloten.


Our workshop is temporarily closed due to the fire at our neighbours. Unfortunately we do not yet know how long it will stay closed and whether we can open the workshop again at our current place.

An appointment for this will be scheduled with a building inspector to determine any damage and next steps. However, due to current circumstances, this will not happen very soon. We will keep you informed.

As known, DHZ is run by volunteers and we certainly want to continue our work in our lovely Oude Noorden.  We will do our best to stay at our current location and in the meantime we keep our eyes and ears open for new possibilities.  Everyone is welcome to contact us for more information or ideas.
Cheers,
DHZ Volunteers
------------------------- 
Onze werkplaats is tijdelijk gesloten vanwege de brand bij onze buren. Helaas weten wij nog niet hoe lang en of wij weer open kunnen op onze huidige locatie.
Hiervoor wordt een afspraak ingepland binnenkort met een bouwinspecteur om eventuele  schade en benodigde acties te bepalen. Wij houden jullie op de hoogte.

Zoals bekend DHZ wordt gerund door vrijwilligers en zeker willen wij onze werkzaamheden voortzetten in onze lieve Oude Noorden. Wij gaan uiteraard ons best doen om op onze huidige locatie te blijven en ondertussen houden wij onze ogen en oren open voor nieuwe mogelijkheden. Iedereen is welkom met ons contact op te nemen voor meer informatie en/of idee├źn.
Groetjes,
DHZ Vrijwilligers  

zondag 19 januari 2020

de Doe-Het-Zelf Werkplaats - een kleine historie -


In 2009 heeft de De Doe-Het-Zelf Werkplaats (DHZ) zich genesteld in een gekraakt pand aan de Vlietlaan 46-C in de wijk Kralingen in Rotterdam in een leegstaandwinkelpand, later verhuisd naar nummer 14. Vanaf mei 2009 gingen de deuren open! Het doel van de DHZ was om iedereen een kans te bieden aan hun eigen project te werken. Het bleek echter snel dat veel bezoekers fietsen binnen brachten om die te repareren, dit kwam goed uit aangezien de originele stichter van de DHZ een fietsfanaat bleek te zijn.De buurt bleek achter de DHZ te staan! Toen een eventuele uitzetting in 2011 dreigde, werd geprobeerd dit door een petitie voorkomen.Na een verbouwing en de zoektocht naar een nieuw pand, heeft de DHZ zich sinds 6 mei 2014 gevestigd aan de huidige locatie: Burgemeester Roosstraat 45.


De DHZ is altijd een plek waar iedereen welkom is, al meer dan 10 jaar lang. We zijn met een enthousiaste en diverse groep vrijwilligers altijd blij als jullie langskomen!


zondag 1 september 2019

We hebben de DHZ Werkplaats weer opgeruimd, nieuwe kratten gekocht voor de onderdelen en binnenkort wordt een nieuwe montagestandaard gemonteerd. Kom graag langs!

We've done some maintenance work on the DHZ Werkplaats, bought some new crates for parts storage and we'll be installing a new bike repair stand soon. Feel free to come by!
woensdag 6 februari 2019

We riskeren uitzetting, teken onze petitie! We risk eviction, help sign our petition!Help het Voortbestaan van de Doe-Het-Zelf Fiets Werkplaats 

De Doe-Het-Zelf Werkplaats (DHZ) is een niet- commerciële werkplaats voor  etsenreparatie die ruimte biedt aan mensen om dingen te repareren en te bouwen. Het gebruik van gereedschappen en materialen is gratis, bezoekers en vrijwilligers van de DHZ delen kennis met elkaar en leren samen dingen. De meeste vrijwilligers en bezoekers van de DHZ wonen in de buurt, de DHZ is een gemeenschapsruimte van delen en zorgen, vol met mensen van alle leeftijden en achtergronden.
De DHZ bevindt zich al tien jaar in Rotterdam Noord en de laatste vijf jaar te vinden op de huidige locatie. Op 15 januari kwamen een burgerlijk ingenieur en een inspecteur van de gemeente om DHZ en andere gebouwen in het blok te controleren op structurele integriteit. Als gevolg van de gemeentelijke inspectie lopen we het risico om uitgezet te worden.
We willen DHZ in de buurt houden en deze ruimte langer actief houden in Noord. Maar we hebben uw steun nodig! Onderteken alstublieft onze petitie en help ons om op onze locatie te blijven of zoek een nieuwe locatie in de buurt! Door te ondertekenen kunnen we iedereen op de hoogte houden en klaarstaan om elkaar als gemeenschap te ondersteunen!

Help Save the DIY Bicycle Workshop

The Doe-Het-Zelf Werkplaats (DHZ) is a non- commercial bicycle-repair workshop space that gives space for people to  x and build things. Use of tools and materials are available for free and visitors and those who volunteer their time to manage the workshop share knowledge with each other and learn things together. Most of the volunteers and visitors to the shop live in the neighbourhood, and is a community space of sharing and caring, full of people from all ages and backgrounds.
For ten years DHZ has been in Rotterdam Noord and the last  ve years at its current location. On Jan. 15 a civil engineer and an inspector from the municipality came to check DHZ and other buildings on the block for structural integrity. As a result of the municipal inspection, we face the risk of being evicted.
We want to keep DHZ in our neighbourhood and keep this space active in Noord for a longer time. But we need your support! Please help sign our petition and help us to stay in our location or  nd a new location nearby! By signing we can keep everyone updated and be ready to support each other as a community!


vrijdag 7 december 2018

Nieuwe vrijwilligers en nu ook op donderdagavond geopend

Het is super fijn om te vermelden dat we vaker open zullen zijn! Op woensdagen zullen Michele (avondleider) en Tom jullie verwelkomen en helpen met basis technische ondersteuning, Gerard zal op donderdagavond jullie te hulp staan met geavanceerde technische ondersteuning. Maarten blijft om de week de dinsdagavonden draaien. Yeah!