maandag 16 mei 2011

Eén stap vooruit, twee stappen achteruit?

Maandag 16 mei begon met een gesprek met de Deelgemeente Kralingen-Crooswijk. De Deelgemeente is in overleg gegaan met Woonstad Rotterdam (de eigenaar van de winkelruimte die wij gebruiken) en deelde ons mee dat Woonstad open staat voor een gesprek over de huisvesting van de werkplaats. Eén van de vrijwilligers heeft inmiddels contact opgenomen met mevrouw Patricia Kouwen (Wijkmanager Kralingen-West bij Woonstad); we hopen dat hier snel een gesprek op volgt!
Daarnaast komt er eind mei een overleg waarin Deelgemeente, vastgoedpartijen en bewoners over de toekomst van de Vlietlaan gaan praten. De leegstand staat ongetwijfeld hoog op de agenda; wij hopen natuurlijk dat waar commerciële invulling niet realistisch blijkt te zijn, besloten wordt om de ruimte aan de buurt beschikbaar te stellen!

Al met al positieve ontwikkelingen, die zeker voor een deel te danken zijn aan de inzet van buurtbewoners.

Dit enthousiasme werd echter al snel gesust toen we de dagvaarding van NautaDutilh in onze inbox zagen. Namens Woonstad spannen ze een kort geding aan; we worden geacht ons op donderdag 26 mei voor de rechtbank te verdedigen. Woonstad voert aan dat het de winkelruimte wil opknappen om het daarna te verhuren. Daarnaast is Woonstad van mening dat de werkplaats 'overlast in de buurt' veroorzaakt, omdat men gratis de eigen fiets kan repareren, wat 'valse concurrentie' is voor de twee rijwielhandelaren in de buurt.

Kortom, turbulente tijden. We zouden haast vergeten dat er vandaag ook nog twee uur lang met veel plezier gesleuteld is in de werkplaats!