maandag 8 juni 2020

New (Temporary) Place of DHZ/ Nieuwe (Tijdelijke) Locatie van DHZWe have a new place! Schout Heynricstraat, 3032 VA Rotterdam

Since March we have been going through a lot, globally and also in our workshop.

After a fire at our neighbour we had to close the workshop temporarily. It then turned out to be a serious damage to the building and we were evicted from our lovely workshop on Burgemeester Roosstraat where we stayed almost 6 years. It is very sad for us all but we would like to keep our activities going on.

Right after the fire epidemic broke out, which affected us all. During this period, protection measures caused delays for removing our stuff out and also finding a new place. Thanks to the efforts of our devoted volunteers, we could transfer all material from the workshop partly to a storage space and a temporary new location.

From this week on, at least until the end of summer, we will be operating from a very nice shed at a park on Banierstraat in Agniesebuurt. We are looking forward to seeing you again.

----------------------------------

Wij zijn verhuisd! Schout Heynricstraat, 3032 VA Rotterdam
Sinds maart hebben we veel meegemaakt, wereldwijd en ook bij onze werkplaats.

Door een brand bij onze buren moesten we de werkplaats tijdelijk sluiten. Het bleek toen een serieuze schade aan het gebouw en we werden verdreven uit onze mooie werkplaats aan de Burgemeester Roosstraat waar we bijna 6 jaar gebleven waren. Het is heel triest voor ons allemaal, maar we willen onze activiteiten graag voortzetten.

Nadat de brandepidemie uitbrak, die ons allemaal trof. Tijdens deze periode veroorzaakten  beschermingsmaatregelen vertraging bij het verwijderen van onze spullen en het vinden van een nieuwe locatie. Dankzij de inzet van onze toegewijde vrijwilligers konden we alle materiaal uit de werkplaats overzetten deels naar een opslagruimte en naar een tijdelijke nieuwe locatie.

Vanaf deze week, in ieder geval tot het einde van de zomer, opereren we vanuit een heel mooie schuur op een park aan Banierstraat in de Agniesebuurt. We kijken ernaar uit u weer te zien.