woensdag 6 februari 2019

We riskeren uitzetting, teken onze petitie! We risk eviction, help sign our petition!Help het Voortbestaan van de Doe-Het-Zelf Fiets Werkplaats 

De Doe-Het-Zelf Werkplaats (DHZ) is een niet- commerciële werkplaats voor  etsenreparatie die ruimte biedt aan mensen om dingen te repareren en te bouwen. Het gebruik van gereedschappen en materialen is gratis, bezoekers en vrijwilligers van de DHZ delen kennis met elkaar en leren samen dingen. De meeste vrijwilligers en bezoekers van de DHZ wonen in de buurt, de DHZ is een gemeenschapsruimte van delen en zorgen, vol met mensen van alle leeftijden en achtergronden.
De DHZ bevindt zich al tien jaar in Rotterdam Noord en de laatste vijf jaar te vinden op de huidige locatie. Op 15 januari kwamen een burgerlijk ingenieur en een inspecteur van de gemeente om DHZ en andere gebouwen in het blok te controleren op structurele integriteit. Als gevolg van de gemeentelijke inspectie lopen we het risico om uitgezet te worden.
We willen DHZ in de buurt houden en deze ruimte langer actief houden in Noord. Maar we hebben uw steun nodig! Onderteken alstublieft onze petitie en help ons om op onze locatie te blijven of zoek een nieuwe locatie in de buurt! Door te ondertekenen kunnen we iedereen op de hoogte houden en klaarstaan om elkaar als gemeenschap te ondersteunen!

Help Save the DIY Bicycle Workshop

The Doe-Het-Zelf Werkplaats (DHZ) is a non- commercial bicycle-repair workshop space that gives space for people to  x and build things. Use of tools and materials are available for free and visitors and those who volunteer their time to manage the workshop share knowledge with each other and learn things together. Most of the volunteers and visitors to the shop live in the neighbourhood, and is a community space of sharing and caring, full of people from all ages and backgrounds.
For ten years DHZ has been in Rotterdam Noord and the last  ve years at its current location. On Jan. 15 a civil engineer and an inspector from the municipality came to check DHZ and other buildings on the block for structural integrity. As a result of the municipal inspection, we face the risk of being evicted.
We want to keep DHZ in our neighbourhood and keep this space active in Noord for a longer time. But we need your support! Please help sign our petition and help us to stay in our location or  nd a new location nearby! By signing we can keep everyone updated and be ready to support each other as a community!